Hönan är det nya skrytet, en liten blåsa i Guds andes glas och små, små ord av kärlek ...

Hönan är det nya skrytet, en liten blåsa i Guds andes glas och små, små ord av kärlek ...